تبلیغات

shahriar vaghf rahmani
twitter

Shahriar Vaghf Rahmani

was born 1992

from 10 years old, I entered to music world

from 17 years old intro classical guitar classes

 I have held various academic and conservatory course
 
and concurrently began teaching music from the age of 20

until 26 years old I just playing in live concerts

and then I've setup GUITARIST TRAVELER

GT is the nickname of a music video producer

that works inside a small room at the family house

 now I Still going forward and thinking of my aspirations
 
Thank you for being
----------------------------------------
شهریار وقف رحمانی
متولد بهمن 1370

از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی شدم

از 17 سالگی یادگیری تخصصی گیتار کلاسیک را شروع کردم

دوره های مختلف آکادمیک و کنسرواتواری را گذراندم

 و همزمان با آن از 20 سالگی تدریس موسیقی را شروع کردم

تا 26 سالگی فقط اجرای زنده داشته ام

و از آن به بعد مسافر گیتاریست را راه اندازی کردم

مَگ (مسافر گیتاریست) نام مستعار یک تولید کننده ی موزیک ویدیو هست

که داخل اتاق کوچکی در منزل خانوادگی، فعالیت می کند

و همچنان در حال جلو رفتن و فکر کردن به آرزوهایم هستم

به خاطر بودنتون، ممنونم